Villes Varumarknad

I December 2012 lades Villes Varumarknad ner. Livsmedelsbutiken hade funnits i Torna Hällestad i flera decennier. Anledningen var såväl konkurrens från stormarknader och andra livsmedelsbutiker, liksom ett generationsskifte.

Fastighetsbolag bildades

I ett år låg butiken tom och öde. Och vikten av en butik och en samlingspunkt i byn blev uppenbar för alla bybor. Butiken var en naturlig träffpunkt. Ett antal personer tog därför initiativ till att bilda ett aktiebolag där 130 familjer i byn blev aktieägare. Fastighetsbolaget lyckades därefter förvärva fastigheten med syftet att se till att en butik öppnade igen i lokalen.

Vi som driver verksamheten

Två bybor beslutade sig för att ta steget att hyra butikslokalen från fastighetsbolaget och bli Lanthandlare. Anders Hammar som ägde och drev Garagebageriet samt Jens Formare återöppnade i April 2014 byns nya livsmedelsbutik. Två år senare anslöt sig Per-Anders Hjort som delägare i bolaget.

Ständig utveckling

Att enbart driva en livsmedelsbutik & bageri var inte finansiellt hållbart och verksamheten har därför över tid utvecklats till att utöver butik omfatta bageri, café, restaurang, lunch och brunchservering, konferenser i samarbete med Tolvans kulturhusförening. Nyligen fick Torna Hällestad Lanthandel också EU stöd för att utveckla besöksnäringen i närområdet.

2018 tog Lanthandeln ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen när Ola Liljenberg anslöt sig för att driva och utveckla restaurangen. Ola har bakgrund som krögare på Godset i Lund, kökschef på Skanörs Gästis samt Souschef på Grand Hotel och delaktig i uppbyggnaden av Grand Deli i Lund.

Idag jobbar ett 10 tal personer i verksamheten och bolaget har vuxit med ca 20% år efter år,

Personal

Idag är vi lyckligt lottade över att ha flera duktiga medarbetare som arbetar med oss. Ola Liljenberg, Stina Economou, Annika Ekström, Torbjörn Malder, Selma Yousif Mesbah, Jessica Goldsmith, Malin Liljenberg, Linus Blomberg Tapper m.fl

Utveckling och Miljöanpassning av Torna Hällestad Lanthandel

Länsstyrelsen Skåne har beviljat en ansökan om projektstöd till Torna Hällestad Lanthandel.

Stödet ges inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet avser i huvudsak att få en bättre energieffektivitet samt skapa möjligheter för att minska kassationen från livsmedelsbutiken, genom att investera i effektiv utrustning för omhändertagande av mat. Detta omfattar bland annat kylförvaring av varor i den manuella delikatessen/charken för att minska svinn och reducera energikostnaden, utbyte och utökning av kapaciteten för frysta produkter. Utöka resurserna för att kunna ta hand om utgående produkter i butiken med utrustning för processande av mat samt förvaring. Utöka resurserna för att kunna producera egna frysta färdigrätter för försäljning i butiken, utbyte av en trasig kassadisk mm.

Destination Torna Hällestad

Leader Lundaland har beviljat projektstöd till Projektet Destination Torna Hällestad

Syftet är att utveckla och stärka lokala företag, organisationer i och omkring Torna Hällestad. Utbudet skall vara brett och attraktivt samt förankrat i den lokala företagsstrukturen och natur och kulturmiljön. Målet är att skapa flera arbetsplatser inom en rad olika företag och en bättre förståelse för den skånska landsbygdens natur och kulturmiljö. Torna Hällestad Lanthandel har agerat och kommer att agera nav i projektet. Lanthandeln har tagit kontakt med en rad olika intressenter och aktörer för att diskutera grundstommen i de olika konceptideerna.

 

 

 

Startsida
Sandvägen 4, Torna Hällestad   info@tornahallestadlanthandel.se   +(46) 46 53 005
Hitta hit