Råvaror

Hos oss köper du mat producerad runt knuten

Vår ambition är att ha så mycket lokalt och regionalt producerade varor som möjligt. Skåne kallas som bekant Sveriges kornbod; hälften av maten som produceras i Sverige kommer från Skåne. Det vill vi ska märkas hos oss. 

I Lunds kommun finns världens bästa åkermark, och i trakterna runt Torna Hällestad går mycket betesdjur som håller landskapet öppet. Runtom i de skånska löv- och blandskogarna strövar mycket vilt.

Genom att samarbeta nära med lokala matproducenter vill vi bidra till biologisk mångfald, ett så litet klimatavtryck som möjligt och inte minst trygg och njutbar mat. Här presenterar vi våra lokala och regionala leverantörer som vi köper in av direkt, utan mellanhänder.

Några av våra leverantörer