Natur

Kliv ut i den skånska naturen

Torna Hällestad är omgiven av naturskyddade områden. Det är lätt att förstå. Naturmiljön runt byn är lika unik som bedårande vacker, där det ligger vid foten av Romeleåsen. Ett nätformigt system av rullstensåsar, betesmarker, enefälader och betade, glesa lövskogar har gjort området till ett populärt utflyktsmål. I nordost breder Vombsänkan ut sig med Revingeheds öppna betesmarker. 

På upptäcktsfärd i vår natur

Tillsammans med någon av våra kunniga biologer som bor i byn tar vi en promenad i landskapet. Upptäck djur och växter du inte har lagt märke till förut och lär dig mer om de du ser varje dag. Lär dig skilja på glada och ormvråk. Har du tur och det är säsong kanske du får höra den sällsynta sommargyllingen och se den ovanliga sandödlan.

Ibland ordnar vi en god picknick i skogen, eller också avslutar vi med en brunch i restaurangen där ni får möjlighet att fortsätta ställa frågor till er naturguide.

Ibland ordnar vi istället en tur till Fågelriket – Krankesjön, Vombs ängar och Klingavälsån, som är välkända namn för alla fågelintresserade. Här finns chansen att se havsörn, pilgrimsfalk, skäggmes, sommargylling, brushane, grönbena, gulärla och många andra spännande fågelarter. 

Vombsänkan med dess natur kan till och med bli FN-organet Unesco:s nästa skånska biosfärområde. Utöver fåglar och en av Sveriges största kronhjortshjordar, är området ett eldorado för fjärilar och insekter.

Tillsammans med någon av våra kunniga biologer som bor i byn tar vi med er på en resa genom landskapet, där vi förhoppningsvis kommer att höra och se många intressanta fåglar och djur. Utflykten avslutas med en måltid i vår restaurang med smaker som lyfter och flyger högt.

När våra duktiga geologer är på plats kan det hända att vi tar en tur runt Torna Hällestad till fots oc ser på vår närnatur som till stor del är formad under istiden. Följ med på en vandringen som förklarar hur vårt landskap formades för mer än 10 000 år sedan och vilken betydelse det har för oss idag. Rullstensåsarna som omger byn är upp till 15 meter höga och vackert klädda i bok och ek. Vi avslutar turen med en brunch i Lanthandeln. Eller en picknick om det fungerar den dagen.