Vi utvecklar landsbygden!

Destination Torna Hällestad är ett projekt inom ramen för det så kallade Leader Lundaland, med stöd från EU:s regionalfond. Projektets mål är att lyfta besöksnäringen i Torna Hällestad. 

Projektet gör det möjligt för oss att erbjuda en rad olika evenemang. Allt från besök hos livsmedelsproducenter till natur- och matupplevelser. Vi utvecklar hela tiden nya idéer och koncept. Läs mer på Upplevelser och Evenemang eller boka din aktivitet redan nu. 

Syftet med Destination Torna Hällestad är att utveckla och stärka lokala företag och organisationer tillsammans. Med projektet vill vi både skapa fler arbetsplatser i olika företag, stimulera hållbar matproduktion och skapa bättre förståelse för den skånska landsbygdens natur- och kulturmiljö. Torna Hällestad Lanthandel har agerat och kommer att agera nav i projektet. Lanthandeln har tagit kontakt med en rad olika intressenter och aktörer för att diskutera våra idéer.

Utöver Destination Torna Hällestad har vi också fått stöd från EU för att effektivisera vår energianvändning samt minska matsvinnet. Det har vi fått som ett investeringsstöd från Länsstyrelsen i Skåne, som sköter ansökningar till jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.